MFA Leenbode

De tweewekelijks huis-aan-huis verspreide Leenbode is een uitgave van gemeenschapshuis De Leenhoef. Hierin worden alle evenementen, nieuwtjes, etc. die betrekking hebben op Knegsel vermeld en wordt gedrukt in een oplage van 618 stuks.

Advertenties:
Van huishoudelijk karakter worden kosteloos geplaatst.

Teksten
Inleveren uiterlijk 18.00 uur op de zondag voor het verschijnen van de leenbode per e-mail aan de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te weigeren of aan te passen, ontvangst wordt bevestigd.

Het rooster van de data van verschijning en de deadlines vindt u in de linkerkolom. Verschijning is 5 dagen na de deadline.


Om de Leenbode elke twee weken te kunnen uitbrengen stellen wij een bijdrage van € 10,00 per huishouden op prijs. Hiermee kunnen we, tesamen met de advertentie-inkomsten, iedereen op de hoogte houden.

Het hierboven vermelde bedrag (meer mag natuurlijk ook) kan overgemaakt worden op rekeningnummer is: NL65RABO0126193266 t.n.v. Stg. Gemeenschapshuis. Wanneer u een bijdrage overmaakt, graag ook vermelding van uw naam en adres.